Metoda elektryczna potencjału pola

System składa się z kilku prostych elementów:

  • specjalnego przewodu wykonanego ze stali nierdzewnej, instalowanego na powierzchni izolacji;
  • generatora impulsów podłączanego na czas pomiarów do obwodu z przewodów;
  • przenośnego miernika wraz z prętami pomiarowymi do określania kierunku przepływu prądu;

Instalacja systemu polega na ułożeniu bezpośrednio na warstwie nieprzewodzącej izolacji przeciwwodnej (papy bitumiczne, folie dachowe PVC, również membrany dachowe EPDM
nowej generacji) specjalnego nieizolowanego przewodu, który w czasie pomiarów emituje
pole elektryczne na powierzchnię izolacji przeciwwodnej.

System wykrywania przecieków powinien być zainstalowany na nowych pokryciach dachowych.
System może być również z powodzeniem stosowany na dachach już wcześniej wykonanych.

Zasada działania systemu:

Działanie systemu wykorzystuje przewodnictwo elektryczności przez wilgoć znajdującą się
w nieszczelności izolacji przeciwwodnej oraz założenie braku przewodnictwa elektryczności
przez materiał izolacji przeciwwodnej (w szczególności przez szczelną warstwę izolacji
przeciwwodnej).

Na powierzchni izolacji przeciwwodnej wytwarzane jest przez generator pole elektryczne.

Szczelna izolacja przeciwwodna stanowi skuteczną barierę dla ładunków elektrycznych
i uniemożliwia ich przepływ na drugą stronę izolacji (do wnętrza przegrody).

Jeżeli w izolacji przeciwwodnej znajduje się nieszczelność wypełniona wilgocią, ładunki
elektryczne płyną z bieguna ujemnego generatora podłączonego do wierzchniej warstwy
izolacji, do bieguna dodatniego podłączonego do dolnej warstwy izolacji przez uziemienie.
W ten sposób zamyka się obwód elektryczny.

Pomiary i lokalizacja nieszczelności

Pomiarów dokonuje się poprzez podłączenie generatora impulsów do sieci przewodów zainstalowanych na powierzchni izolacji przeciwwodnej. Technik, poruszający się po badanej powierzchni pokrycia dachowego, za pomocą połączonego z prętami pomiarowymi przenośnego miernika prądu określa kierunek przepływu pola elektrycznego po powierzchni izolacji.

Właściwa intepretacja wskazań miernika pozwala zlokalizować nawet najmniejsze nieszczelności.
Co więcej, czułość systemu umożliwia lokalizację miejsc, które obecnie nie straciły jeszcze w znaczący sposób szczelności (na przykład wykazują jedynie kapilarne podciąganie wody), a które już po kilku dalszych cyklach zamarzania i rozmarzania mogą ujawnić się w formie przecieków. System umożliwia więc przewidywanie nieszczelności.

Możliwości wykorzystania systemu

System bezdestrukcyjnego wykrywania przecieków może być stosowany praktycznie na wszystkich rodzajach dachów płaskich, zielonych oraz na stropach garaży podziemnych, których izolacja przeciwwodna wykonana jest z materiałów nieprzewodzących, takich jak: papy bitumiczne, folie dachowe PVC, itp.

Bez znaczenia jest układ warstw w przekroju dachu. System zapewnia poprawne wskazania na pokryciach dachowych z klasycznym układem warstw, jak również w przypadku dachów odwróconych.

System okazuje się szczególnie przydatnym narzędziem w przypadku dachów, których wykończenie stanowią trudne i ciężkie do usunięcia wierzchnie warstwy wykończeniowe w postaci bruku, płytek chodnikowych, żwiru, ziemi roślinnej z zasadzoną roślinnością. W przypadku takich systemów dachowych warto zainstalować system na stałe już w czasie wykonywania pokrycia.

Zastosowanie systemu już w czasie wykonywania robót dachowych pozwala na bieżąco kontrolować szczelność wykonywanego pokrycia bez konieczności wykonywania długotrwałych i kosztownych prób wodnych, których wykonanie jest niekiedy niemożliwe ze względów konstrukcyjnych.

Zastosowanie systemu może być również przydatnym narzędziem do ostatecznego sprawdzenia szczelności pokrycia dachowego podczas końcowego odbioru technicznego.

Zainstalowany w czasie robót izolacyjnych system, w późniejszym, czasie jest bardzo przydatnym narzędziem do monitorowania szczelności izolacji przeciwwodnej dachu, na przykład przed jesienno-zimowymi opadami.

System może być również stosowany na wykonanych już wcześniej pokryciach dachowych i pełnić funkcję diagnostyczną.

Analiza kosztów i korzyści

Koszty instalacji systemu są nieporównywalnie niższe od nakładów czasowych i finansowych, jakie trzeba ponieść w przypadku poszukiwania nieszczelności tradycyjnymi metodami. Podobnie w przypadku usuwania całego wierzchniego pokrycia i sprawdzania każdego metra kwadratowego izolacji dachu.

Prawidłowe zainstalowanie systemu i dokładne sprawdzenie jego funkcjonowania na używanym dachu może praktycznie wyeliminować potrzebę wykonywania drogich i długotrwałych prób wodnych. Są one tym bardziej kłopotliwe, iż niegdyś istniała potrzeba wielokrotnego ich powtarzania – zlokalizowane miejsca przecieków po naprawie musiałby być ponownie sprawdzone na szczelność.

Podkreślając podstawowe zalety systemu:

  • łatwość i szybkość montażu,
  • szybką i precyzyjną lokalizację nieszczelności redukującą koszty poszukiwania do minimum,
  • znaczną redukcję kosztów naprawy,

podjęcie decyzji o zainstalowaniu systemu pozostawiamy Państwu...

Jakość pomiarów

System bezdestrukcyjnego wykrywania przecieków zapewnia bardzo wysoką skuteczność lokalizacji nieszczelności - dokładność lokalizacji miejsca nieszczelności może być bowiem liczona w centymetrach!!!

Należy jednak nadmienić, iż jakość pomiarów i generalne funkcjonowanie systemu w głównej mierze zależy od osób dokonujących pomiarów, ich doświadczenia w interpretacji wskazań oraz zwykłego doświadczenia dekarskiego.

Dlatego też nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje do wykonywania pomiarów. Dzięki współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami mamy możliwość wymiany naszych doświadczeń oraz dostęp do najnowszych technik i technologii.

Naprawa uszkodzonego miejsca

Lokalizacja nieszczelności za pomocą systemu prowadzi jedynie do lokalnego demontażu wierzchnich warstw, naprawy uszkodzonego miejsca i doprowadzeniu fragmentu zdemontowanego pokrycia do stanu początkowego.

Dzięki temu nie ma potrzeby ingerencji w warstwy izolacyjne na dużych powierzchniach tarasów w obiektach użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych, czy też na naziemnych częściach parkingów.

Pomiary szczelności izolacji przeciwwodnej można zatem wykonywać w czasie normalnego użytkowania obiektu, zaś naprawy uszkodzonych miejsc zlokalizowanych przez system mogą być wykonywane w bardzo krótkim czasie – np. w ciągu jednego wieczoru po zamknięciu obiektu dla klientów.

Materiały informacyjne do pobrania

Poniżej znajdą Państwo folder informacyjny w pełni przedstawiający bezdestrukcyjny system wykrywania przecieków.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią

Pobierz broszurę