Pomiary wilgotności przegród budowlanych

Zawilgocone przegrody budowlane (ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz pokrycia dachowe) stanowią bardzo poważny problem nie tylko ze względu na obniżenie jakości środowiska wewnątrz pomieszczeń ale przede wszystkim na znaczne obniżenie ich właściwości termoizolacyjnych co w konsekwencji może prowadzić do znacznego wzrostu kosztów związanych z zapotrzebowaniem na energię grzewczą.

Oferowane przez Roof Consulting bezdestrukcyjne pomiary wilgotności przegród budowlanych są swoistym uzupełnieniem oferowanych bezdestrukcyjnych systemów wykrywania przecieków i pozwalają na nieco szerszą interpretację zjawisk fizyki budowli zachodzących wewnątrz przegród budowlanych.

Dzięki mikrofalowym pomiarom wilgotności możliwe jest określanie stopnia zawilgocenia przegród budowlanych wewnątrz ich struktury oraz na ich powierzchni.

Na podstawie odpowiednio wykonanych i zinterpretowanych pomiarów wilgotności na powierzchni przegrody oraz wewnątrz niej możliwe są m.in.:

    •  lokalizacja rejonu potencjalnych przecieków i nieszczelności powodujących zawilgocenie przegród (w tym miejscu należy nadmienić, iż zawilgocenie przegród, np.: ścian może być spowodowane nie tylko przez przecieki spowodowane nieszczelnościami w izolacji przeciwwodnej dachu, ale również na przykład przez nieszczelności wewnętrznych instalacji wodnych itp.)
    • określanie stopnia oraz rozkładu zawilgocenia przegród budowlanych ze względu na nadmierną kondensację wilgoci spowodowaną występowaniem w danym miejscu, np.: mostka termicznego (opisane w poprzednim opracowaniu kamery termowizyjne służą do ewentualnej lokalizacji mostków termicznych, jednak to urządzenia do pomiaru wilgotności określają rozkład wilgoci w przegrodzie i stopień jej zawilgocenia) lub niewystarczającej bądź niewłaściwie wykonanej izolacji termicznej;
    • określanie rozkładu rys przewodzących penetrujące wody gruntowe  w ścianach szczelinowych stanowiących zewnętrzne przegrody, np.: garaży podziemnych (ściany te są z reguły od wewnątrz pokrywane warstwą betonu wyrównawczego, która uniemożliwia określenie dokładnego rozkładu rys bez uprzedniego skucia tego betonu);

określanie stopnia oraz rozkładu zawilgocenia przegród budowlanych ze względu na możliwość kapilarnego podciągania wody przez nieodpowiednio zaizolowane fundamenty ścian

Jak działamy:

Posiadane przez nas urządzenia pomiarowe umożliwiają wykonywanie pomiarów poziomu wilgotności zarówno na powierzchni badanej przegrody (na głębokości max. 3 cm) jak również i wewnątrz niej (na głębokość ok. 30 cm).

Pełna komputeryzacja urządzeń umożliwia gromadzenie znacznej ilości odczytów pomiarowych w różnych charakterystycznych punktach badanej przegrody, a następnie ich czytelne przedstawienie pozwalające na właściwą interpretację przyczyny nadmiernego zawilgocenia.

Technologia wykonywania pomiaru wilgotności jest całkowicie bezdestrukcyjna (polega jedynie na przyłożeniu do badanej przegrody specjalnej głowicy pomiarowej), a zatem nie wymaga wykonywania uciążliwych, niekiedy trudnych do wykonania odkrywek materiałowych (oraz późniejszych długotrwałych badań laboratoryjnych) i umożliwia również badanie materiałów stanowiących konstrukcję nośną (np.: żelbet), które nieraz nie mogą być naruszane.