Obliczenia cieplne i konstrukcyjne

Opracowujemy obliczenia cieplne i konstrukcyjne zgodnie z obowiązującymi normami i w oparciu o podstawowe prawa fizyki.

Obliczenia wykonujemy zgodnie z normami:

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynków. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 10456: 2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.

Obliczenia konstrukcyjne:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcję

- PN-EN 1993 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie